ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»;
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του. 


 

Ποιές κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονομένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προυπόθεση πχ. έτος κατασκευής) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα παρακάτω κριτήρια:
    -Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
    - Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών. 


 

Tα κίνητρα του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις πλέον κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία :

pinakas

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6 ετούς δανείου, με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προυπολογισμού της αίτησης.
Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πρίν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου , εώς 250€ χωρίς Φ.Π.Α. 


 

Για ποιές εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιάς ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
    1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δωματίου/στέγης και της πιλοτής. (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη π.χ αντικατάσταση κεραμιδίων κ.τ.λ.)
    2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Η τοποθέτηση μη σταθερών σκιάστρων (Τέντες) αλλά και σταθερών (Πέργκολες) εμπίπτει στις επιλέξιμες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα υπάγεται στην κατηγορία 1.Δ με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία
    3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής κ.τ.λ.)
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε κάν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία
Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μια συνεχής διαδικασία εώς την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια. Εώς σήμερα, έχουν υπαχθεί πάνω από 10.000 πολίτες.
Για περισσότερες πληροφορίες http://exoikonomisi.ypeka.gr